coBuilder Sertifikat 2017-03-14T13:25:55+00:00

coBuilder Sertifikat

Mange grossister, entreprenører og byggevarekjeder krever at deres leverandører (vareleverandører og underentreprenører) kvalifiserer til coBuilder-Sertifikatet.

Sertifikatet bekrefter at man har tegnet de rette avtaler med coBuilder AS for innsamling og overlevering av produktdokumentasjon.

ProductXchange:

goBIM og coBuilderCONNECT: