DoPcreator 2017-03-14T13:57:16+00:00

DoPcreator

Еnklere kan det ikke bli

dopcreator-logo-small

Brukervennlig verktøy for utarbeidelse av ytelseserklæring i henhold til Byggevareforordningen / Construction Products Regulation (CPR)

Gå inn på hjemmeside

Med DoPcreator får du korrekt og oppdatert produktinformasjon og kan bruke mer tid til å markedsføre dine produkter.
Vi holder deg oppdatert med de siste endringene i de tekniske standardene samt lovkravene i Europa.

Korrekt utarbeidelse av ytelseserklæringer
DoPcreator sikrer en harmonisert og korrekt utarbeidelse av ytelseserklæringer iht modellen beskrevet i byggevareforordningens vedlegg III. Du kan velge din produkttype ved hjelp av en brukervennlig veiviser, slik at du sikrer samsvar med krav og testmetoder fastsatt i harmoniserte tekniske spesifikasjoner.

Enkel oversettelse
Oversett ytelseserklæringene til språkene du trenger. Som et resultat av godt etablerte oversettelsesprosesser kan du gjennom DoPcreator umiddelbart oversette ytelseserklæringene til andre språk. Dette sikrer en enhetlig begrepsbruk mellom alle ytelseserklæringer som leveres for flere ulike byggevarer på flere språk.

Revider og distribuer
Revider enkelt ytelseserklæringene ved endringer i lovgivning eller standarder. Send ytelseserklæringer ut til dine kunder gjennom våre produktinformasjonssystemer ProductXchange og coBuilderPRO.

Relaterte løsninger

coBuilder-PRODUCTXCHANGE-th
coBuilder-goBim-th
buildingSMART are our international partners in advocating the BIM philsophy to the construction sector