Samarbeidspartnere 2017-11-17T15:56:28+00:00

Samarbeidspartnere

ProductXchange

Det er etablert en styringsgruppe som ivaretar avtalen som er skrevet med coBuilder AS. Denne styringsgruppen fastsetter priser, utvikling og annet som er relevant for systemet.

Styringsgruppen bak ProductXchange

footer-eco-tree