Siste nytt 2017-01-31T14:55:27+00:00

Hvorfor er produkttypen avgjørende for digitaliseringen?

De aller fleste produsenter innenfor bygg og anlegg deler produktene sine inn i ulike kategorier etter fellestrekk i design eller funksjon. Det samme gjelder alle produktdatabaser hvor produktene ligger oftest i form av [...]

Hvordan entreprenørene driver moderniseringen av bygg- og anleggsnæringen?

Hvor ofte sammenfaller bygget som blir prosjektert med det som blir bygd i virkeligheten? Hvis du er en entreprenør, er du klar over at på grunn av diverse faktorer i byggeprosessen er det [...]

Uregistrerte brukersteder

Ny funksjonalitet i ProductXchange: – Uregistrerte brukersteder hjelper deg å dokumentere mer! I ProductXchange registreres alle kjøp du gjør av direkteleverandører som har avtale om automatisk overlevering av produktdokumentasjon. Dersom leveransen fra direkteleverandøren [...]