Byggherre og eiendomsforvalter 2017-11-17T16:27:29+00:00

Byggherre/Forvalter

En «as built» modell
som passer alle FDV systemer

Digitale data og produktdokumentasjon er vesentlig for hvert byggeprosjekt. Hvordan leverer underentreprenørene produktdata og dokumentasjon til dine prosjekter? Og kan du kontrollere om produktene som blir levert på dine prosjekter samsvarer med prosjektenes spesifikke krav?

Dine prosjektdata og dokumentasjon – enkelt, papirløst og komplett

api-btnFinn ut mer om ProductXchange
  • Inviter underentreprenører på ditt digitalt prosjekt og motta produktdata i samme sekund som handelen er gjennomført.
  • Kontroller mangel på produktdata og/eller dokumentasjon ut i fra europeiske og nasjonale lovkrav, samt spesifikke prosjektkrav.
  • Ha ditt stoffkartotek i lomma og gjør enkel risiko-/substitusjonsvurdering på kjemikalier og fralige stoffer.

Enkel innsamling og overlevering av dokumentasjon via smartelefon

  • Kontroller om produktene som benyttes på prosjektene dine tilfredsstiller miljø- og lovkrav.
  • Alle som jobber på dine prosjkter kan levere produktinformasjon ved å skanne en stekkekode.
  • Eksporter data og dokumenter fra «as built» prosjekter til ulike FDV systemer.

api-btnFinn ut mer om PRO

En nettside til alle byggeprosjektene dine

api-btnFinn ut mer om coBuilder Project
  • Få en digital FDV for ALLE produkter på et byggeprosjekt.
  • Oppbevar tegninger, bilder og dokumenter på en og samme digital plattform.
  • Ha en kontaktliste for underentreprenører på mobilen.