goBIM 2018-02-09T14:50:22+00:00

goBIM

Dine PRODUKTDATA

gobim-white

Bruk de ferdige malene i goBIM til å digitalisere dine produktdata på en enkel måte

Gå inn på hjemmeside

Product Data Templates – enkelt og korrekt
Målet med digital data er tilgjengelighet og interoperabilitet. Derfor er det viktig at produsenter og importører digitaliserer sin produktinformasjon.

Ved å legge inn produktinformasjon i Product Data Templates i goBIM, vil data hentes ut fra «låste» filer og dokumenter. Dette gjør dine data fleksible, søkbare og interoperabile. Produktinformasjonen skal kun registreres én gang – og kan da eksporteres ut i eksterne systemer og til BIM-verktøy som Revit og ArchiCAD.

Byggenæringen har lenge hatt som mål å optimalisere alle prossesser. Effektivt samarbeid er nøkkelen til bedre prosjektstyring, og med mange aktører involvert, er informasjonsflyt mellom dem avgjørende.

Åpne filformater
Nøkkelen til interoperabilitet er å bruke åpne standarder som buildingSMART Dataordbok (bSDD) sammen med innføring av åpne filformater (IFC). Data kan med dette eksporteres sømløst og feilfritt, uavhengig av språk og programvare. Feks fra norsk til dansk, og mellom ulike BIM-verktøy.

ProductXchange
70 000 prosjekter i ProductXchange og coBuilderPRO bruker i dag produkter og produktdokumentasjon fra goBIM, og ved å legge inn produktdata i goBIM vil prosjektene også få kunnskap om egenskapene til produktene.

Hva er BIM?last ned vårt informasjonsark (pdf)

Interoperabilitet: betyr at data kan eksporteres/deles sømløst og feilfritt, uavhengig av språk og programvare.

IFC: Industry Foundation Classes. Et åpent filformat som gir en interoperabil løsning mellom forskjellige programvarer. Formatet etablerer internasjonale standarder for import og eksport av objekter og deres egenskaper.

bSDD: buildingSMART Data Dictionary – gir grunnlag for felles terminologi i bruken av åpenBIM. På den måten sikrer man at begreper (f.eks. verdier, egenskaper) beholder sin mening uavhengig av språk og mellom ulike BIM verktøy.

Relaterte løsninger

coBuilder-PRODUCTXCHANGE-th
buildingSMART are our international partners in advocating the BIM philsophy to the construction sector